روایت دفاع

تصاوير مقام معظم رهبري در سال هاي دفاع مقدس

تصاوير


  ديدار مقام معظم رهبري با مجروحين جنگي

ديدار مقام معظم رهبري با مجروحين جنگي

  ديدار مقام معظم رهبري با مجروحين جنگي

 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب
ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب


سخنراني مقام معظم رهبري در جمع رزمندگان دفاع مقدس
سخنراني مقام معظم رهبري در جمع رزمندگان دفاع مقدس


ديدار مقام معظم رهبري با رزمندگان اسلام در دفتر رياست جمهوري
ديدار مقام معظم رهبري با رزمندگان اسلام در دفتر رياست جمهوري


ديدار مقام معظم رهبري با رزمندگان اسلام در دفتر رياست جمهوري

ديدار مقام معظم رهبري با رزمندگان سپاه پاسداران
  ديدار مقام معظم رهبري با رزمندگان سپاه پاسداران


 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب
ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب


 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنگ
ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنگ


 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب

ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب

ديدار مقام معظم رهبري با دبير كل سازمان ملل وقت ( خاوير پرز دكوئيار)
ديدار مقام معظم رهبري با دبير كل سازمان ملل وقت ( خاوير پرز دكوئيار)


ديدار مقام معظم رهبري از استان خوزستان - در كنار ايشان شهيد رجايي ديده مي شود

ديدار مقام معظم رهبري از استان خوزستان - در كنار ايشان شهيد رجايي ديده مي شود

    ديدار مقام معظم رهبري از صنايع دفاع
ديدار مقام معظم رهبري از صنايع دفاع

  حضور مقام معظم رهبري در گلزار شهدا

حضور مقام معظم رهبري در گلزار شهدا


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي فرزندان شهدا
ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي فرزندان شهدا


شركت مقام معظم رهبري در تشييع شهداي دفاع مقدس
شركت مقام معظم رهبري در تشييع شهداي دفاع مقدس

ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي مجروحين دفاع مقدس
ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي مجروحين دفاع مقدس


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي رزمندگان اسلام
ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي رزمندگان اسلام


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي رزمندگان اسلام
ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي رزمندگان اسلام


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي فرزندان شهدا
ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي فرزندان شهدا

 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب

ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي نيروهاي سپاه پاسداران

ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي نيروهاي سپاه پاسداران


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با فرماندهان

ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با فرماندهان


ديدار مقام معظم رهبري با خانواده برخي از رزمندگان در دوران جنگ

ديدار مقام معظم رهبري با خانواده برخي از رزمندگان در دوران جنگ


ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب- در كنار ايشان شهيد فكوري فرمانده نيروي هوايي ارتش ديده مي شود

ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب- در كنار ايشان شهيد فكوري فرمانده نيروي هوايي ارتش ديده مي شود


ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي رزمندگان اسلام

ديدار مقام معظم رهبري در دوران جنگ با برخي رزمندگان اسلام


 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب
ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب


 ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب

ديدار مقام معظم رهبري از جبهه هاي جنوب  
+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 7:48  توسط ali  |